Fészek nélkül

Bukovinai Székelyek

A bukovinai székelyek kulturális örökségének sokszínűsége az elmúlt 260 év során rétegződött, csiszolódott azon vándorlás által, amit a történelem útként kikövezett számukra. Az országokon átívelő többszöri áttelepülés és a különböző népekkel való együttélés hatással volt rájuk az évszázadok folyamán. Ez a kulturális kavalkád teszi különlegessé a bukovinai székelyek népzenéjét, néptáncát úgy, hogy emellett mindvégig megőrizték székely származás tudatukat és a XVIII. századbeli Székelyföld sokrétű táncos és zenés jellegzetességeit.

Albumok

Mihó Attila

1992. november 19-én születtem Kerepestarcsán. Öt éves korom óta foglalkozom népzenével és néptánccal, 2016-ban v1992. november 19-én születtem Kerepestarcsán. Öt éves korom óta foglalkozom népzenével és néptánccal, 2016-ban végeztem a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene szakán, népi hegedű tanár szakirányon. 2021-ben summa cum laude minősítéssel szereztem doktori fokozatot, ugyancsak az LFZE Doktori Iskolájának DLA képzésén, Népzene programon. Fontosnak tartom, hogy népzenénket, népi kultúránkat a leghitelesebben sajátítsam el, ismertessem meg és adjam tovább határainkon belül, illetve kívül.

Támogatók / Partnerek